ATTESTER

  Pris kr
Kørekortsattest    500 kr + moms 625,00
Mulighedserklæring v. sygemelding 500,00
Henvisning ved brug af sundhedsforsikring eller attestarbejde i forbindelse hermed 375,00
Ansøgning om enkelttilskud til medicin 200 kr + moms 250,00