ATTESTER

  Pris kr
Kørekortsattest     500,00
Mulighedserklæring v. sygemelding 350,00
Rejseafbudsattest 632,50
Henvisning ved brug af sundhedsforsikring eller attestarbejde i forbindelse hermed 375,00