OM OS

Klinikken er et kompagniskab ejet af 4 læger. Som patient er man tilmeldt hele lægehuset, men man kan selvfølgelig vælge primært at konsultere en fast læge.
 
Dog må man i tilfælde af akut sygdom eller lægens fravær eventuelt vælge en af klinikkens andre læger.

Som klinikpersonale er ansat 2 sygeplejersker og 1 sekretær, der udover lægesekretærmæssige opgaver også varetager funktioner som blodprøvetagning og ekg, samt praksisassistenter (lægestuderende). 

Klinikken er desuden videreuddannelsessted for yngre læger. Vi har således i klinikken jævnligt ansat læger under videreuddannelse. Disse yngre læger har selvstændige konsultationer under daglig supervision af de faste læger.