SUNDHEDSFORSIKRING

Mange patienter har en sundhedsforsikring. Der kan opstå problemer med at skelne mellem privat og offentlig ydelse i forbindelse med benyttelse heraf.
Reglerne er som følger:
 
En henvendelse, der tager udspring i patientens bekymring eller et helbredsrelateret spørgsmål, er naturligvis dækket af den offentlige sygesikring og er dermed gratis for patienten.

Derefter er der to mulige udfald:
 
1. Hvis den praktiserende læge finder behov for henvisning til undersøgelse eller behandling, udstedes henvisning uden yderligere beregning. Denne henvisning kan bruges i det offentlige eller private regi. En forudsætning for dette er dog, at patienten på henvisningstidspunktet gør opmærksom på det, hvis henvisningen skal bruges til privat sundhedsforsikring.
2. Hvis det lægefagligt set ikke findes nødvendigt med henvisning, kan der godt udstedes en lægeerklæring til sundhedsforsikringen med beskrivelse af det helbredsmæssige problem og dets betydning for patienten og forslag til evt behandling. Denne erklæring er sygesikringen uvedkommende og er derfor ikke dækket af sygesikringen. Den skal betales af patienten selv eller af forsikringsselskabet. 
 
Særlige omstændigheder:

  • Omvisitation: hvis patienten først er henvist til det offentlige sundhedssystem og efterfølgende kommer og ønsker henvisningen ændret til brug ved privat sundhedsforsikring, opkræves privat honorar på 375 kr inkl. moms.
  • Privathospital beder om at få foretaget forundersøgelse hos den praktiserende læge: der opkræves privat honorar, som betales af privathospitalet eller patienten.