Christel Aasland

Læge. 

Christel er ansat hos os i perioden 01.02.24 - 31.07.24 som led i sin kliniske basisuddannelse. 
Christel har erfaring fra tidligere sygehusansættelser

 

 

 
Carina Ehlert
 

Læge. 

Carina  er ansat hos os i perioden 01.11.23 - 30.04.24 i en introduktionsstilling til almen praksis.   
Carina har erfaring fra tidligere sygehusansættelse og ansættelse i almen lægepraksis. 

 

 

 

Katharina Falck Schmidt

Læge.

Katharina er under videreuddannelse til praktisernde læge. Hun arbejder hos os ca en dag om måneden. 
Hun har erfaring fra tidligere sygehusansættelser og ansættelser i flere almene praksis.

Jesper Vigh

Læge.

Jesper er  under videreuddannelse til praktiserende læge. Han arbejder hos os ca en dag om måneden. 
Han har erfaring fra tidligere ansættelser på sygehuset og i flere almene lægepraksis. 

 

 

 

Thomas Laden Thomsen

 Læge.

Thomas er under videreuddannelse til praktisernde læge. Han arbejder hos os ca en dag om måneden. 
Han har erfaring fra tidligere sygehusansættelser og ansættelser i flere almene praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.